Berna Moran
akademisyen, eleştirmen1921 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Darüşşafaka ve Işık liselerinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde İngiliz Edebiyatı asistanı, doçent (1954) ve profesör (1964) oldu. Yazıları Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Birikim ve Çağdaş Eleştiri dergilerinde yayınlandı. Son dönemlerinde eleştirilerini Türk edebiyatı, özellikle de Türk romanı üzerinde yoğunlaştırdı.

ESERLERİ:
1.Türklerle İlgili İngilizce Yayınlar Bibliyografyası (1969)
2.Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (1972)
3.Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış (birinci cilt: 1983; ikinci cilt: 1990; üçüncü cilt: 1994)
4.Shakespeare’in “III. Richard” adlı tragedyasını çevirdi.

ÖDÜLLERİ:
1.Edebiyat Kuramları ve Eleştiri ile 1973 TDK Bilim Ödülü’nü aldı.
2.Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-1 ile de Yazarlar Birliği tarafından Deneme-Tenkit dalında 1985 yılının sanatçısı seçildi.

HAKKINDA YAZILANLAR

1.Gösteri Dergisi Mart 1984
2.Toplum ve Bilim dergisi Güz 1993-Kış 1991www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)