Yusuf Başkaya
eski milletvekili


hukukçu, siyaset adamı1879 yılında Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Belevi kasabasında doğdu. Babası Başağazade Mustafa Bey'dir.

Denizli Medresesi'nde öğrenim gördü. Ardından hukuk eğitimi aldı. Denizli ve Tavas adliyelerinde çalıştı. Zabıt katipliği, sorgu hakimi yardımcılığı yaptı.

İttihat ve Terakki Fırkası'na girdi. Mart 1919 tarihinde toplanan Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyeti’nin kongresine Çal Müftüsü Ahmet İzzet Efendi ile birlikte Denizli temsilcisi olarak katıldı.

Sivas Kongresi Denizli Delegesi oldu ve altı kişilik Heyet-i Temsiliye'de yer aldı.

Birinci dönemden başlayarak sekiz dönem Denizli Milletvekili seçildi. Eskişehir ve Konya İstiklal Mahkemeleri başkanlıkları yaptı.

22 Haziran 1945 tarihinde vefat etti.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)