Mehmet Emin Beyzade ( 1895)
Balıkesir Eski Milletvekili1895 yılında Balıkesir'de doğdu. Tüccar ve Balıkesir'in eşrafındandı. Ticaret Odası ve Belediye Meclisi Azalığında bulundu. Üçüncü dönem Balıkesir Milletvekili seçildi.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)