Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Esat Coşan ( 1938)

akademisyen, yazar, kanaat önderi1938 yılında Çanakkale'de doğdu. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şâdiye Hanım'dır. 1950’de İstanbul Vezneciler ilkokulu'nu, 1956'da Vefa lisesi'ni bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümüne girdi. Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Ortaçağ Tarihi ile Türk-İslam sertifikalarını alarak, 1960 yılında Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde açılan asistanlık imtihanını kazanarak , Klasik-Dînî Türkçe Metinler Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Fakülte yayın komisyonunda iki yıl sekreterlikte bulundu.

1965 yılında XV. Yüzyıl şairlerinden olan "Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri" konusunda doktora tezi vererek "İlahiyat Doktoru" ünvanını aldı. 1967-1968 yılları arasında Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu'nda "Türkçe ve Hümaniter Bilgiler" dersini tedris etti. 1973 yılında ise, "Hacı Bektaş-ı Veli, Makâlât" adlı doçentlik tezi ile doçentlik ünvanını aldı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Kürsüsü'ne öğretim üyesi olarak tayin edildi. 1977- 1980 yıllarında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi.

1982 yılında profesörlüğe yükseldi. Sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilmek düşüncesiyle, 1987 yılında emekliliğini isteyerek üniversiteden ayrıldı.

İlk dini eğitimini ailesinde gördü. Genç yaşta vefat eden annesi, zikir ehli bir hanımdı. Babası Necati Efendi; Serezli Hasib Efendi, Kazanlı Abdülaziz efendi, Mehmed Zahid Kotku Efendi gibi alim ve fazıl şeyh efendilerin sohbetinde ve hizmetinde bulunmuş, hal ehli bir kimsedir. Mehmed Zahid Kotku Efendi'nin yakın dostlarındandı. Bu münasebetle, küçük yaşta hocaefendilerin meclislerine devam etti, onların maddi ve manevi ilgilerine mazhar oldu.

Mehmed Zahid Kotku Efendi'nin bizzat elinden tutarak kürsüye oturtması ile İskenderpaşa Camii'nde, dergahın eğitim kitabı olan Gümüşhanevî'nin "Ramûz el- Ehâdis" adlı hadis kitabından hadis dersleri vermeye başladı (1977).
Yine onun arzusu üzerine, 13 kasım 1980 günü vefatından sonra, cemaatin eğitimiyle ve her türlü meselesiyle ilgilenme, tebliğ ve irşad görevini üstlendi.

Onun döneminde hadis derslerine ilgi daha da arttı. Cemaat yer bulamadığı için camiye ilaveler yapıldı; ders dinlenilecek yerler beş-altı kat genişletildi . Ayrıca Ankara, İzmir, Bursa, Sapanca, İzmit ve Eskişehir'de mûtad hadis dersleri başlatıldı.

Yurt içi ve dışında basın-yayın, eğitim, kültür-sanat, sağlık, sesli ve görüntülü yayıncılık gibi, hayatın her sahasını kavrayan çok yönlü vakıf, dernek ve şirketin kuruculuğunu yaparak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Medine-i Münevvere'de yaptıklarını bu çağda yapmak için gereken her türlü müessesenin kurulmasına önderlik etti ve hizmet sahasını genişletti.

Mehmed Zahid Kotku Efendi'nin emri üzerine kurduğu "Hakyol Vakfı"nın çalışmalarıyla bizzat ilgilendi, muhtelif yerlerde şubeler açtırdı . Eğitim ve yardımlaşma faaliyetini yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptı.

Sanat ve kültürle ilgili çalışmalar yapmak üzere "İlim Kültür ve Sanat Vakfı" nı, sağlık hizmetleri için "Sağlık Vakfı"nı kurdurdu. Hanımların eğitimi ile ilgili olarak "Hanım Dernekleri"nin; çevre ile ilgili çalışmalar yapmak üzere "İlim, Ahlak, Kültür ve Çevre Dernekleri"nin kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını teşvik etti . Bu çalışmalarla, toplumun güzel amaçlar için bir araya gelmesini, organize olmasını sağlamaya çalıştı.

Vakıflara ait harabe haline gelmiş bir takım ecdad yadigarı eserlerin tamir ve tecdidiyle ilgilendi; onların gayesine uygun olarak tekrar faaliyete geçmesini temin etti: Ahmed Kamil Tekkesi, Selami Mustafa Efendi Tekkesi, Şeyh Murad Efendi Dergahı, Kanuni zamanında yapılan ve şimdi Şadiye Hatun Teşhis Kliniğinin hizmet verdiği külliye .... gibi.

Eğitimin yaygınlaştırılması için basın ve yayın çalışmalarıyla ilgilendi. 1983 eylülünde "İslam" dergisini, 1985 nisanında "Kadın ve Aile" ve "İlim ve Sanat" dergisi yayınlanmaya başladı. Daha sonra "Gülçocuk" dergisi çıkartıldı. Sağlık va bilimle ilgili konularda ise "Panzehir" dergisi yayınlandı . Kitap yayıncılığı için "Seha Neşriyatı" kurdurdu; çeşitli dini, edebi, tarihi, kültürel eserler neşredildi. Yayıncılığın geliştirilmesi, haftalık ve günlük yayınlara geçilebilmesi için çalışmalar başlattı. Onun gayretleriyle bir matbaa tesis edildi (Ahsen), dizgi tesisleri kuruldu (Deha). Sesli ve görüntülü yayıncılık alanında hizmet etmek, milli ve manevi değerlerimize uygun yayınlar yapmak üzere "Ak-Radyo (AKRA)" adı altında bir müessesenin kurulmasına öncülük etti (1992). Halen İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adapazarı, Denizli başta olmak üzere yüzden fazla merkezden radyo yayınları yapılmaktadır. Ayrıca uydudan yayın yapan radyo dünyanın birçok yerinden de dinlenilebilmektedir.

Kaliteli bir eğitimi temin etmek amacıyla, özel eğitim kurumlarının kurulmasını teşvik etti. Çeşitli illerde ilkokul öncesi, ilkokul ve orta öğrenime yönelik eğitim tesisleri kurdurdu.
Yurtdışındaki müslümanlarla diyaloğu sağlamak amacıyla "İskenderpaşa Turizm (İSPA)" adı altında bir seyahat acentası kurulmasına öncülük etti.
İlmi seviyesi yüksek hocalar yetirştimek amacıyla İstabul'da, Ankara'da, Konya'da ve Bursa'da hadis ve fıkıh enstitüleri açtırdı. Buralarda İlahiyat fakültelerinde okuyan veya mezun olan kimselere, özel hocalardan Arapça, hadis, tefsir ve fıkıh dersleri verdirilmesini temin etti.

Sohbetlerine yurt içinde yurt dışında büyük ilgi gösterilmesi ve çeşitli yerlere davet edilmesi, onun çok seyahat etmesine neden oldu. Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Afrika'da, Orta Asya ve Avustralya'da pek çok ziyaretler, vaazlar, sohbetler yaptı; eğitim proğramlarına katıldı. Her yıl hac ve umre dolayısıyla değişik ülkelerden gelen müslümanlarla görüştü, diyalog kurdu.
Hakkı ve hayrı, iyiyi ve güzeli tebliğ etme yönünde şumüllü ve verimli çalışma yapmaktan bir an bile geri kalmadı. Çevresini de daima bu tür çalışmalara teşvik etti.

Doğu dillerinden Arapça ve Farsça'yı, batı dillerinden Almanca ve İngilizce'yi bilmekteydi.

4 Şubat 2001 tarihinde, damadı Prof.Dr.Ali Yücel Uyarel ile bir cami açılışı yapmak için Grifit şehrine giderken, Avustralya yerel saatiyle 12'de, Sydney civarında, Dubbo kasabası yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

ESERLERİ:

Bu sayfada ekseriyeti Mehmed Zâhid Kotku (Rh. A) ve
Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendilere ait olmak üzere
39 adet kitap istifadenize sunulmuştur.


Allah'ın Gazabı ve Rızası -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Anılarla Mehmed Zâhid Kotku (Rh. A) -- Dr. Metin Erkaya
Avustralya Sohbetleri -1 -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Avustralya Sohbetleri -4 -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN
Başarının Prensipleri -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Çocuklarla Başbaşa -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Doğru İnanç ve Güzel Kulluk -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Gayemiz -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Güncel Meseleler 1 -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Güncel Meseleler 2 -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan

Hacc'ın Faziletleri ve İncelikleri -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Hacı Bektaş-ı Veli -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN
Haydi Hizmete! -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Hz. Ali Efendimiz'den Vecizeler -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
İmanın ve İslamın Korunması -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan

İmanın ve İslam'ın Korunması-2 -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
İslam Çağrısı -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
İslam, Tasavvuf, Hayat -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
İslam'da Eğitimin İncelikleri -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Kıyamet Alâmetleri-- Ramuz'ul Ehadis'ten Hadisler

Mehmed Zahid Kotku (KS) ve Tasavvuf -- Sempozyum Bildirileri
Mi'rac Gecesi -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Özel Sohbetler -- Mehmed Zahid Kotku (RhA)
Peygamber Efendimiz SAS -- Mehmed Zahid Kotku (Rh.A)
Ramazan ve Takva Eğitimi -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan

Ramazan ve Güzel Ameller -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Risale-i Halidiyye -- Mehmed Zahid Kotku (Rh. A)
Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş -- Mehmed Zahid Kotku (Rh.A)
Sosyal Çalışmalarda Organizasyon ve Başarı -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN
Tasavvufi Ahlâk-1 Mehmed Zahid Kotku (Rh.A)
Tasavvufi Ahlâk-3 Mehmed Zahid Kotku (Rh.A)

Tasavvuf Yolu Nedir? -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN
Tebliğ ve İrşad Çalışmaları -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Tenbihler -- Mehmed Zahid Kotku (Rh.A)
Yeni Dönemde Yeni Görevler -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan

Yeni Ufuklar -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Yunus Emre ve Tasavvuf -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN
Zaferin Yolu ve Şartları -- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan
Zikrullahın Faydaları -- Mehmed Zahid Kotku (Rh.A)ENGLISH BIOGRAPHY

PROF. DR. MAHMUD ES'AD COSAN (RhA)
(April 14, 1938 - February 4, 2001)

Prof. Dr. Mahmud Es'ad Cosan was born in Ahmetçe Village, Ayvacik County, Çanakkale Province, in the western part of Turkey on April 14, 1938. His father is Halil Necâti Effendi; mother, Shadiye Khanim. From both his paternal and maternal sides, his ancestors were descendents of Prophet Muhammad, and they had moved to Çanakkale from Bukhara.

While Prof. Cosan was a child, his family moved to Istanbul. He had his schooling in Istanbul, graduating from Istanbul Vezneciler Elemantary School in 1950 and from Vefa Lisesi in 1956. The same year he was admitted to Istanbul University.

Prof. Cosan attended classes in the Arab-Persian Philology Department of the College of Arts and Literature at the University of Istanbul. He obtained his B.A. in 1960 with four certificates from Arabic Language and Literature, Persian Language and Literature, the History of Middle Ages and Turkish Islamic Arts.

In the same year, he joined the College of Theology of Ankara University as a research assistant in the Department of Classical Turkish Religious Texts. He managed the secretariat work in the College Publication Committee for two years. In 1965, he received his PhD by completing a dissertation on the fifteenth century poet Hatipoglu Muhammad and his works. In 1967-68, he taught Turkish and Humanities courses at the Ankara Yükselis Engineering and Architecture School.

Prof. Cosan served in the military as an officer. He started his military service in Tuzla Infantry School on October 15, 1971. He completed the service on December 31, 1972 in Patnos, Agri as a Second Lieutenant.

After the military service, he returned to Ankara University and resumed his academic activities. In 1973, he became Associate Professor with his thesis on the Maqalat of Hajji Baktashi Veli (The Articles of Hajji Bektashi Veli) and became a faculty member in Turkish-Islamic Literature Department. In 1977-80, while teaching at the College of Theology, he also taught Turkish Language and Literature at the Sakarya Government Architecture and Engineering Academy. He also lectured as a visiting professor at various universities abroad.

In 1982, he became full Professor with his work "Ibrahim-i Muteferriqa and Risâle-i Islâmiyye." In order to devote more time to his social and cultural activities, he asked for his retirement and left the university in 1987.

Prof. Cosan RhA took his early Islamic education in his family. His grandfather was an educated man who had attended the madrasas in Istanbul. He was also a disciple of Hadrat Ahmed Ziyauddin Gumush-khanewi RhA. He was martyred in Çanakkale War during the World War I. Prof. Cosan's father Halil Necati Efendi, too, is an educated person. He completed the memorization of the Qur'an at an early age while he was in his village. He attended the madrasa of Çirpilarli Hajji Ali Efendi who belonged to the Gumushkhanawi Dargah. He was initiated to the tariqa by Ali Effendi. When the madrasas were closed by the government, he returned to his village and married Shadiye Khanim (1928). Shadiye Khanim, too, was an educated lady from the same village. They had five boys and two girls from this marriage. Prof. Cosan was the fourth child of the family.

In 1942, Halil Necâti Effendi moved to Istanbul in order to send his children to school. He ran a business with his brother-in-law for a while. Meanwhile, he attended the discourses of Hasib Effendi of Serez at Shahzadebashi Damat Ibrahim Pasha Mosque. After Hasib Effendi passed away, he became a disciple of Abdulaziz Bekkine Effendi of Kazan and attended the discourses at Ummugulsum Mosque. Upon the recommendation of Abdulaziz Effendi, Halil Necati Effendi took an exam and started working for the Mufti's office in Fatih, Istanbul. After Abdulaziz Effendi died in 1952, he attended the discourses of Mehmed Zahid Kotku Effendi. He was a very close friend and student of Sheikh Mehmed Zahid Kotku, regarded as the most influential Islamic figure of Turkey in the late twentieth century.

Having been so immersed in a spiritual environment, Prof. Cosan in his youth attended the talks and discourses of scholars and Murshids and received their material and spiritual blessings.

After graduating from the university, in 1960 Prof. Cosan married Muhterem Khanim, the daughter of Mehmed Zahid Kotku Effendi. In the fall of the same year, he moved to Ankara to start his academic career in Ankara University.

While he was a faculty member at the College of Theology, Prof. Cosan had an "open door" for everybody. He earned the love and respect of students and colleagues. Students would come to him, describe their problems, consult with him, get answers and leave with smiling faces. During the time that there were anarchy and terror at schools, he would talk to the students and ask them to use common sense.

In 1960s, there were no courses on the Qur'an in the College of Theology. Students would try to learn the Qur'an on their own with their knowledge of Arabic and Persian. Prof. Cosan would volunteer to teach them the Qur'an and old Turkish script. He would encourage students to do academic work, to get master and doctoral degrees.

He was highly esteemed among his colleagues, and was an expert in his field. Especially in the Turkish-Islamic Literature field, he was the leading scholar whom everybody consulted. Even his professors would bring him texts that were difficult for them to read and understand. He would try to be helpful to everyone.

During his first years in Ankara, he resided in the Kurtulus section of Ankara. In 1963, he moved to Kalaba section of Ankara. There were no mosques in their neighborhood. He took a leading role in establishing a mosque there. They inaugurated a Qur'an Course and Mosque in a building. He had hadith and tafseer study sessions in that mosque.

He had excellent relationships with his neighbors. Despite his tiring and extended hours of work, he would allocate time to visit his neighbors. He always displayed a smiling face. During the visits, he would take a book from the bookshelf, ask somebody to turn a page, and read something from that page. That is how he would initiate a discourse.

His father-in-law, Shaikh Mehmed Zahid Kotku, would come to Ankara almost every year and stay with them for a while. When he was in Ankara, there would be discourses at various locations within Ankara and in the suburbs of Ankara, as well. Sometimes Mehmed Zahid Effendi would take Es'ad Effendi to go to various cities throughout Turkey.

In1977, Sheikh Mehmed Zahid Kotku made him sit in the pulpit of Iskenderpasha Mosque (the center of the tariqa) and told the congregation that Prof. Cosan would conduct the hadith discourses from that day on. Thus Es'ad Cosan started the hadith discourses at Iskenderpasha. He would go to Istanbul for the hadith discourse on Sunday and return to Ankara after the discourse.

When Mehmed Zahid Kotku Effendi was sick and hospitalized, Prof. Cosan attended and served him. Mehmed Zahid Kotku appointed him as his successor while he was alive. He undertook all of the responsibilities of the congregation and the guidance duty in the tariqa when Mehmed Zahid Kotku passed away on November 13, 1980.

The tariqa of Shaikh Mahmud Es'ad Cosan is identifed through his shaikh Mehmed Zahid Kotku Effendi as the Naqshbandi Tariqa, Khalidiyya Branch and Gumush-khanewi subbranch. He was also authorized to guide in Qadiriyya, Suhrawardiyya, Kubrawiyya, Cheshtiyya, Mawlawiyya, Khalwatiyya, and Bayramiyya tariqas.

In his time, interest in attending the hadith discourses increased considerably, so the Iskenderpasha mosque was expanded and enlarged five or six times. Buildings next to the mosque were purchased and annexed to the mosque. In addition to this, new periodic Hadith discourses were introduced in the cities of Ankara, Izmir, Bursa, Sapanca, Izmit and Eskisehir.

He had established a charitable foundation named Hakyol Egitim Dostluk ve Yardimlasma Vakfi--the True-Path Education, Friendship and Relief Foundation--upon the recommendation of Shaikh Mehmed Zahid Effendi. After 1980, he became personally involved in and improved the activities of this foundation. He opened branches of the foundation in many cities. He worked to spread the activities of education, assistance and cooperation.

He also founded the Ilim, Kultur ve Sanat Vakfi (the Science, Culture and Art Foundation) to conduct activities in culture and art, and the Saglik Vakfi (the Health Foundation) for health related activities. For the education of women, he has had hundreds of women's associations established. He also had hundreds of Ilim, Ahlak Kultur ve Çevre Dernekleri (Science, Morality, Culture and Environment Associations) founded for environmental activities. He aimed to bring people together and to have them organized for common objectives.

Furthermore, he got involved in the restoration and renovation of some historical buildings and works, which were left by Muslim ancestors. He restored them to their original use. Among such works are Ahmed Kâmil Tekkesi, Selami Mustafa Effendi Tekkesi, Shaykh Murad Effendi Dergahi, and Shadiye Khatun Health Complex.

In order to promote Islamic awareness and education he turned to the media. He established a publishing company: Vefa Yayincilik. In 1983, the monthly magazine Islam was initiated. Two years later, another monthly periodical Kadin ve Aile (Women and Family) and a bimonthly periodical Ilim ve Sanat (Science and Art) were added to the publications. Gül Çocuk for children and Panzehir magazine for health and science were published later on. Professor Cosan became actively involved in these publications by guiding them and writing editorials for them.

These magazines assumed a leading role in their fields to inform society. They contributed to the formation of Islamic awareness through research papers, news from the country and from the Muslim world, and other articles. They formed an ideal atmosphere in which many good activities were initiated. These publications and the activities of Professor Cosan became topics for dissertations in western countries. The circulation of the periodical Islam exceeded 100,000 at its peak. These magazines were in publication until June 1998.

He founded Seha publishing house to publish books; numerous books have been published in the field of religion, literature, history and culture. For the development of Islamic printed media, he took further steps. He wanted to initiate a weekly periodical and a daily newspaper. With his efforts, Ahsen printing house and Deha desktop publishing and graphical design firms were established. Later, a daily newspaper called Sagduyu (The Common Sense) was published (May 3, 1998 - July 11, 1999).

In order to broadcast programs which support the Islamic and national values, he initiated the establishment of AKRA (White, Clean Radio) radio station (1992). The radio station broadcasts in Istanbul; however, it can be heard through Internet and via satellite in all parts of Turkey, Europe, North Africa, Middle East and Central Asian Republics. With the encouragement of Prof. Cosan and for the same purpose, AK-TV television channel was up for local broadcast over the Marmara region (1997).

Prof. Cosan urged that private schools be established in order to have quality education and academic excellence. In many cities, private kindergarten, primary and secondary schools have been established. He also encouraged the establishment of private polyclinics and hospitals. As a result, many health facilities have been established throughout Turkey. Hayrunnisa Hospital, Esma Khatun Hospital, Afiyet Hospital, and Shadiye Khatun Polyclinic are just a few.

Prof. Cosan also was effective in the establishment of a travel and tourism agency, Iskenderpasha Tourism (ISPA). He wanted tours to the Muslim world to be organized to make communication and traveling easier among Muslims living in all parts of the world. This agency organized various Hajj and Umra programs, domestic and international trips and educational gatherings.

Having understood the need and importance of independent, knowledgeable and sincere imams, Prof. Cosan founded Fiqh, Hadith and Tafseer institutes in Istanbul, Ankara, Konya and Bursa. Students and graduates of Theology Colleges were admitted to these institutes. Private lecturers and scholars taught Arabic, Hadith, Tafseer, Fiqh, Aqaid and Tasawwuf to the students.

Prof. Cosan traveled extensively inside and outside Turkey because of tremendous interest in his talks and views. He was invited to many parts of the world and participated in many conferences, seminars and talks. He attended numerous educational programs including family and youth camps in Europe, North America, Africa, Middle Asia, and Australia.

Every year Prof. Cosan met and established dialog with the Muslims who came for Hajj and Umrah from different parts of the world. He did not confine himself to one country only but to the entire Muslim world, seeing Muslims as parts of a whole body. He guided and warned Muslims inside and outside Turkey. He offered countless suggestions, recommendations and solutions to the problems Muslims globally face. He did not hesitate even one minute to urge and support the truth, the good, and the beautiful. He encouraged all Muslims to do likewise.

Furthermore, Prof. Cosan stated the norms of clean politics for Muslims in all countries. Being a non-partisan scholar, he set up the principles and methods for electing truthful, moral, religious, competent and educated public officers from local mayoral candidates to prime minister and president of a country. He believed that only administrators with these qualities could deliver justice, peace and prosperity to a country and humanity.

In May 1997, Prof. Cosan left Turkey to conduct activities outside the country. In 1998, he settled in Brisbane, Australia. He spread his guidance activities throughout Australia. With his leadership, many mosques and educational centers have been established throughout the continent. He started daily hadith discourses (one after Fajr prayer, the second one after Isha prayer) in Brisbane Mosque.

Prof. Cosan maintained his weekly radio addresses. In addition to his Friday Hadith Discourses on the radio, he initiated Tuesday Tafseer Discourses (September 29, 1998). He started from the Surah Fatiha and explained a few verses in each discourse. He had advanced to the verse 224 of Surah Baqara, yet his life was cut too short to complete the tafseer of the entire Qur'an.

On Sunday, February 4, 2001, around noon, Professor Cosan, headed to the city of Griffit to inaugurate a mosque. While in the vicinity of Dubbo, Sydney, he was involved in a traffic accident. He and his son-in-law, Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel, passed away. His sudden departure from this world saddened his family, relatives, disciples and all Muslims who knew of him.

After the funeral prayer at the Gallipoli Mosque in Auburn, Sydney, his body was brought to Turkey on February 8, 2001. On Friday February 9, 2001, another funeral prayer was held at Fatih Mosque in Istanbul. Hundreds of thousands of people attended the funeral. In the company of prayers and tears, Professor Cosan and his son-in-law were buried in Eyüp Cemetary, which is close to the tomb of Abu Eyyûb Al-Ansarî.

Prof. Mahmud Es�ad Cosan spoke Turkish, Arabic, Persian, English and German. He continued to serve Islam and guide Muslims all around the world in all aspects until his death. After his departure from this world, upon his will, his son Muharrem Nureddin Cosan assumed the responsibility of guidance.

May he rest in peace, and his abode in the hereafter be among the highest ranks of Paradise.

Published Books of Shaikh Mahmud Esad Cosan Effendi:

01. Matbaaci Ibrâhîm-i Müteferrika ve Risâle-i Islâmiye (1982) (The Printer Ibrahim-i Muteferriqa and Risale-i Islamiyye)

02. Haji Bektashi Veli ve Maqàlat (Hadji Baktash Veli and his Work Maqalat)

03. Gayemiz (1987) (Our Aim)

04. İslâm Çağrısı (1990) (The Message of Islam)

05. Yeni Ufuklar (1992) (New Horizons)

06. Çocuklarla Basbasa (Amongst Children)

07. Basarinin Prensipleri (The principles of success)

08. Türk Dili ve Kültürü (Turkish Language and Culture)

09. Islâm'da Nefis Terbiyesi ve Tasavvufa Giriş (1992) (The Purification of Self in Islam and introduction to Sufism)

10. Avustralya Sohbetleri-1 (1992) (Australia Discourses 1)

11. Avustralya Sohbetleri-2 (1994) (Australia Discourses 2)

12. Avustralya Sohbetleri-3 (1995) (Australia Discourses 3)

13. Avustralya Sohbetleri-4 (1996) (Australia Discourses 4)

14. Yeni Dönemde Yeni Görevler (1993) (New Duties in the New Era)

15. Haccın Fazîletleri ve İncelikleri (1994) (The Virtues and Subtleties of Hajj)

16. Zaferin Yolu ve Şartları (1994) (The Path and Fundamentals of Victory)

17. Islâm, Sevgi ve Tasavvuf (1994) (Islam, Love and Tasawwuf )

18. Sosyal Çalışmalarda Organizasyon ve Başarı (1994) (Organisation and Success in Social Activities)

19. Güncel Meseleler-1 (1994) (Current Issues 1)

20. Güncel Meseleler-2 (1995) (Current Issues 2)

21. Hazret-i Ali Efendimiz'den Vecîzeler (1995) (The Jewels of Wisdom from our Master Hadrat Ali)

22. Haci Bektâsh-i Velî (1995) (Hadji Baktash-i Walî)

23. Yunus Emre ve Tasavvuf (1995) (Yunus Emre and Sufism)

24. Başarı Yolunda Sevginin Gücü (1995) (The Power of Love in the Path of Success)

25. Islâmî Çalışma ve Hizmetlerde Metod (1995) (Methodology in Islamic Activities)

26. Sosyal Hizmetlerde Hanimlar (1995) (Women in Social Activites)

27. Ramazan ve Takvâ Eğitimi (1996) (Ramadan and Acquisition of Piety)

28. Teblig ve Irşad Çalişmalari (1996) (Dawah Activities)

29. Islâm, Tasavvuf ve Hayat (1996) (Islam, Tasawwuf and Life)

30. Haydi Hizmete!.. (1997) (Come to Serving Society)

31. Islâm'da Eğitimin İncelikleri (1997) (Subtleties of Education in Islam)

32. Tasavvuf Yolu Nedir? (1997) (What is Tasawwuf?)

33. Imanin ve Islâm'in Korunmasi-1 (1997) (The Protection of Faith and Islam 1)

34. Imanin ve Islâm'in Korunmasi-2 (1998) (The Protection of Faith and Islam 2)

35. Allah'ın Gazabi ve Riızasi (1997) (The Wrath and Pleasure of Allah)

36. Mi'rac Gecesi (1998) (The Night of Ascension)

37. Dogru Inanç ve Güzel Kulluk (1998) (True Faith and Good Servitude)

38. Ramazan ve Güzel Ameller (1998) (Ramadhan and Good Deeds)

There are other books by Professor Cosan that are expected to be published soon.

(Updated, January 29, 2003)


VEFAT-HABER

Esat Coşan Öldü!

İskenderpaşa Cemaatının lideri Prof.Dr.Esat Coşan Avustralya’nın Dubbo kenti girişinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Yanında bulunan damadı Prof.Dr.Ali Yücel Uyarel de vefat etti. Coşan ve Uyarel'in Süleymaniye Camii haziresine gömülmesi için ailesi tarafından hükümete yapılan müracaat üzerine hazırlanan kararname cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanmadı.Bunun üzerine Coşan ve Uyarel Eyüp Sultan kabristanına gömüldü.
Kaynakça

Prof.Dr.Esat Coşan Emekli Oldu
Zaman 13 Mart 1987

Makalat Hacı Bektaş-ı Veli –kitap-
Prof.Dr.Esat Coşan Seha Neşriyat İstanbul 1987
(Prof.Dr.Esat Coşan’ın doçentlik tezi)

Ne kadar sevindim bilemezsiniz Taha Kıvanç
Zaman 15 Ağustos 1995
(Prof.Dr.Esat Coşan’ın öncülük ettiği kuruluşlar hakkında)

Manevi Dünyamız
Prof.Dr.Esat Coşan: Birlik olma zamanı
Konuşan A.İhsan Gülcü
Türkiye 3 Şubat 1995

Erbakan’dan Tarikat Ziyareti
Semra Pelek
Milliyet 20 Mart 2000
(Yaklaşık on yıl sonra Erbakan, Esat Coşan’ı babası Necati Coşan’ın evinde ziyaret etti.)

Türkiye’de Modernleşme, Din ve Politika:İskenderpaşa Cemaati Örneği
Dr.Emin Yaşar Demirci
Yüzüncü Yıl Üniversitesi –doktora tezi-
*Esad Coşan ve öteki sözcüklerin yazılarında dile gelen görüşlere göre cemaat, devletin yalnızca düzenleyici bir rol oynadığı rekabetçi bir piyasa ekonomisini savunuyor.Kapitalizimi tekelci büyük sermeyenin, serbest piyasa ekonomisini ise orta ve küçük boy işletmelerin hakim olduğu düzenle özdeşleşiyor.

*Demirci, çağdaş dinsel akımları, modernleşmeye direnen tepkici akımlar (Vehhabiler, Taliban vs); İslam dinini totaliter bir siyasi ideoloji olarak kullanan İslamcılar ve Müceddidi geleneği sürdürerek, gelenekle modernliği bağdaştırma arayışında olan Yenileşmeci İslami akımlar olarak ayırıyor.Türkiye’deki dini akımlar içinde de bunların yansımaları mevcut.İskenderpaşa Cemaatının yenileşmeci akımların önde gelen örneklerinden biri olduğunu söylemek mümkün.

İskender Paşa
Şahin Alpay
Milliyet 29 Ağustos 2000
(Dr.Demirci’nin tezi üzerine yorumlar)

Nakşibendiler ve Türkiye cumhuriyeti:Zulümden Yeniden Dini, Siyasi ve Toplumsal Mevkiye Ulaşma (1925-1991)
Thierry Zarcone Çeviren Eriman Topbaş
Türkiye Günlüğü Yaz 1993 s.23 sf.99-105
(Esad Coşana, modernliğin vasıtalarına göre yumuşak ve güler yüzlü bir tavrı muhafaza etmiştir.Müslümanların deamlı değişmekte olana dünyaya uymak, modernlikle ve yabancı kültürlerle temastan kaynaklanan acıları tedavi edebilen islami çareleri geliştirmek zorunda olduklarını söylüyor.)


HABER

İskenderpaşa'da MHP sürprizi
Es'ad Coşan'ın oğlu Nurettin Coşan'ın liderliğindeki İskenderpaşa Cemaati MHP'yi destekleyeceğini bir deklarasyonla ilan etti. Daha önce DYP'yi destekleyen bir dönem AKP ile hareket eden cemaat bu defa MHP'ye destek çıkacağını açıkladı..

ASALAKLARI SİLKELE

"Başbakan, MHP'li kardeşlerin barajı aşamayacağını bekliyor" denilen açıklamada kamuoyuna "Maneviyat bahçemize dadanmış domuz sürülerini, sırtlanları, hain köpekleri, kurnaz tilkileri, leş kargalarını, kanımızı, canımızı, değerlerimizi, zenginliklerimizi emmeğe yeltenen sülükleri, asalakları silkele" çağrısında bulunuldu.

BOZKURTLARA FIRSAT VER

İlk Genel seçimde AKP'ye verilen desteğin Başbakan tarafından değerlendirilemediğini söyleyen Coşan "Şimdi silkin, şimdi uyan, dengeleri boz. "Bozkurtlara" fırsat ver, yol ver, oy ver. Çeki düzen versin, destek olsun dostlara, fayda versin, tek yürek olsun iyiler." dendi. "MHP'li kardeşlerim, barajı aşın da, sizinle birlikte, daha önce söz verip de yerine getiremeyenler için bir telafi fırsatı doğsun." diyen Coşan, "Birleşsin güçler def etsin akbabaları, şanımız yürüsün cihanda. Sefillere uşak olmayalım" sözleri ile cemaat üyelerine çağrıda bulundu.

İşte Nureddin Coşan İmzasını taşıyan bildiri
Aklını Kullan!

Değerli kardeşim, aklını kullan!

Nereye gidildiğini, yarın ne olacağını, canından çok sevip tercih edip büyüttüğün çocuklarını, istikbalini düşün, emekliliğinin, sonrasının, hayatının istemediğin, tasvip etmediğin bir düzeneğin içinde geçtiğini, heba edildiğini farket, bu duruma müdahale et, itiraz et, boş verme!

Anlamaya, görmeye çalış, doğruyla yanlışı ayır, duruşunu özünle birleştir.

Göz boyamalı, kısa vadeli, saman alevli, serap misali ağzına bal çalındığını, çalınanın aslında bal olmadığını, duygularınla oynandığını, oynananlardan bihaber gafil kaldığını gör!

Kafanı devekuşu gibi kuma gömüp yaşadığın ülkede değerlerinin buharlaşmasına kayıtsız kalma, "neme lazım" deme, "menfaatim" deme!

Maneviyat bahçemize dadanmış domuz sürülerini, sırtlanları, hain köpekleri, kurnaz tilkileri, leş kargalarını, kanımızı, canımızı, değerlerimizi, zenginliklerimizi emmeğe yeltenen sülükleri, asalakları silkele, sırtından at, kamburunu düzelt, el ele ver, gücünü topla, maneviyatını düzelt, iyileri bul, onlarla birleş, işbirliği yap, yanlışı düzelt!

Bunu daha önce yaptın. Güzeli seçtin, güzelleştin, güçlendin. Örnek oldun, öncü oldun, yol gösterdin, ilham kaynağı oldun, sevildin...

Isıttın, karanlık asırlara güneş oldun aydınlattın. Çağ atlattın. Susuz yüreklere su serptin, serinlettin. Umut oldun, çare arayan biçare insanlığa, tarih yazdın altın harflerle dimağlara.

Şimdi silkin, şimdi uyan, dengeleri boz. "Bozkurtlara" fırsat ver, yol ver, OY ver. Çeki düzen versin, destek olsun dostlara, fayda versin, tek yürek olsun iyiler.

"Sagduyu'nun" mevcut hükümeti kuran partiye ilk genel seçimlerinde tek başına iktidar olmasıyla sonuçlanan verdiği şartlı destekle bile, hala, maalesef insanlık için, inananlar için beklenenleri gerçekleştiremeyen Sayın Başbakan, MHP'li kardeşlerin barajı aşamayacağını bekliyor. Haydi! Yalnız bırakmayalım meydanda özgürlükler vaad edegelen arkadaşı. MHP'li kardeşlerim, barajı aşın da, sizinle birlikte, daha önce söz verip de yerine getiremeyenler için bir telafi fırsatı doğsun.

Birleşsin güçler def etsin akbabaları, şanımız yürüsün cihanda.

Sefillere uşak olmayalım.

Çünkü, kölesiyiz, Razı olsun alemlerin Efendisi bizden.

Nureddin Coşan

(Akşam 2 Haziran 2011)

HABER

Merhum Es’ad Coşan dualarla anıldı
Zaman 28 Aralık 2012

Merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi, doğumunun (Hicri) 77. yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı. Fatih İskenderpaşa Camii’nde yapılan anma merasimine yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Yaren, M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin “Zulüm ve Zalim” üzerine fikir ve tavsiyelerini aktardı. Prof. Yaren, Es’ad Hocaefendinin İslam âlemi için önemli bir mütefekkir olduğunu belirterek Türkiye’de ve yurtdışında önemli ilmî faaliyetlerde bulunduğunu anlattı. Anma programı akşam namazı sonrası Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı namazından sonra da devam eden programda ilahi ve dualar okundu, tekbirler getirildi. Gün boyu AKRA FM’de Es’ad Coşan Hocaefendi’ye özel 15 farklı programdan oluşan yayın akışı yapıldı. Program, okunan hatimlerin duasıyla sona erdi.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com