Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Bekir Topaloğlu

ilahiyatçı, akademisyen, yazar1936 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İstanbul İmam-Hatip Okulu'ndan 1959'da mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde fahri vaizlik yaptı. 1959-1963 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yüksek öğrenimini bitirdi. Öğrenciliği sırasında imam-hatiplik görevi yaptı.

İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Bu arada ilk eseri olan "İslam'da Kadın" kitabını yazdı. 1971 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Kelam öğretmenliğine atandı.

Marmara Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi'nde 1983 yılında doktor unvanını aldı. Aynı yıl yardımcı doçent, 1986 yılında da doçent oldu. 1988 yılında, İslam Felsefesi anabilim dalında, 1993 yılında da Kelam anabilim dalında profesör oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde İnceleme Kurulu Başkanlığı, Kelam-Mezhepler Tarihi ilim heyeti başkanlığı ile telif ve redaksiyon görevlerini yürüttü.

9 Mart 2016 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

1. İslâm Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı
2. Nureddin es-Sâbûnî ve el-Bidâye fî Usûli’d-din (biyografi ve ilmi neşir).
3. Mâtüridiyye Akâidi (el-Bidâye’nin Tercümesi).
4. Kelâm İlmi-Giriş.
5. İnsan Kâinat ve Ötesi (A.C.Morrison’dan tercüme).
6. İslâmda Kadın.
7. Dinî sohbetler.
8. İslam Tarihinden Yapraklar.
9. Nesillerin El Kitabı .
10. Arapça Dilbilgisi, I-IV (H. Karaman’la birlikte).
11. Arapça Okuma ve Eski Metinler Kitabı (H. Karaman’la birlikte).
12. Arap Dili ve Edebiyatından Tercümeler (H. Karaman’la birlikte).
13. Arapça -Türkçe Yeni Kamus (H. Karaman’la birlikte).
14. Kelile ve Dimne: Metin-Tercüme (H. Karaman’la birlikte).
15. Cumhuriyet Devrinde Yayınlanan Dinî Eserler Bibliyografyası, (O. Öztürk’le birlikte).
16. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhid Tercümesi
17. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhid tahkikli neşri (Muhammed Aruçi ile birlikte).


Makaleler:

1. Abdullah, TDV İslâm Ansiklopedisi.
2. Ağaç, TDV İslâm Ansiklopedisi.
3. Ahad, TDV İslâm Ansiklopedisi.
4. Ahir, TDV İslâm Ansiklopedisi.
5. Ahiret, TDV İslâm Ansiklopedisi.
6. Ali, TDV İslâm Ansiklopedisi.
7. Allah, TDV İslâm Ansiklopedisi.
8. Amine, TDV İslâm Ansiklopedisi.
9. Azife, TDV İslâm Ansiklopedisi.
10. Baht, TDV İslâm Ansiklopedisi.
11. Baki, TDV İslâm Ansiklopedisi.
12. Batşe-i Kübra, TDV İslâm Ansiklopedisi.
13. Beyyine, TDV İslâm Ansiklopedisi.
14. Cebbar, TDV İslâm Ansiklopedisi.
15. Cehennem, TDV İslâm Ansiklopedisi.
16. Celil, TDV İslâm Ansiklopedisi.
17. Cennet, TDV İslâm Ansiklopedisi.
18. Esma-i Hüsna, TDV İslâm Ansiklopedisi.
19. Evvel, TDV İslâm Ansiklopedisi.
20. Gaşiye Suresi, TDV İslâm Ansiklopedisi.
21. Feza, TDV İslâm Ansiklopedisi.
22. Gafur, TDV İslâm Ansiklopedisi.
23. Fettah, TDV İslâm Ansiklopedisi.
24.Habir, TDV İslâm Ansiklopedisi.
25. Adl, TDV İslâm Ansiklopedisi.
26. Bais, TDV İslâm Ansiklopedisi.
27. Bari, TDV İslâm Ansiklopedisi.
28. Basit, TDV İslâm Ansiklopedisi.
29. Basir, TDV İslâm Ansiklopedisi.
30. Batın, TDV İslâm Ansiklopedisi.
31. Din, TDV İslâm Ansiklopedisi.
32. Cami’, TDV İslâm Ansiklopedisi.
33. Dar, TDV İslâm Ansiklopedisi.
34. Gani, TDV İslâm Ansiklopedisi.
35. Cihad, TDV İslâm Ansiklopedisi.
36. Fırka, TDV İslâm Ansiklopedisi.
37. İslam’da Mezheplere Ayrılmanın Hükmü, Nesil Dergisi, Ekim 1976, cilt 1 sy. 1.
38. Tenkidin Fayda ve Zararları, Nesil Dergisi, Aralık 1976, cilt 1, sy. 3.
39. Hizmet Nesli, Nesil Dergisi, Ocak 1977, cilt I, sy. 4.
40. Öğüt ve İnanç Üzerine, (İmam Gazzali’den tercüme ) Nesil Dergisi, Şubat 1977, cilt 1, sy. 5.
41. Ehl-i sünnet, Nesil Dergisi, Mart 1977, cilt 1 sy. 6.
42. Selefiyye, Nesil Dergisi, Nisan 1977, cilt 1, sy. 7.
43. Ehl-i Sünnetin Üstünlüğü, Nesil Dergisi, Mayıs 1977, cilt 1, sy. 8
44. Örnek İnsan Olmak, Nesil Dergisi, Haziran 1977, cilt 1, sy. 9.
45. Alimler ve Zalimler, Nesil Dergisi, Ağustos 1977, cilt 1, sy.11.
46. İç Mücadele, Nesil Dergisi, Kasım 1977, cilt 2, sy. 2.
47. İrşad Hizmeti, Nesil Dergisi, Aralık 1977, cilt 2, sy.3.
48. İrşad yolları, Nesil Dergisi, Ocak 1978, cilt 3, sy. 4.
49. Hazreti Sad ile, Nesil Dergisi, Şubat 1978, cilt 2, sy. 5.
50. Huzura Koşanlar ve Huzurdan Kaçanlar, Nesil Dergisi, Nisan 1978, cilt 2, sy. 7.
51. Güneş Batarken, Nesil Dergisi, Mayıs 1978, cilt 2, sy. 8.
52. Tarih Tekerrür’den İbaretmiş, (İbrahim eş-Şahbi’den çeviri) Nesil Dergisi, Ekim 1978, sy. 1.
53. Maturidiyye Akaidi’ne Dair Eserler, Nesil Dergisi, Aralık 1978, sy.3.
54. Âkif’te Ümit, Nesil Dergisi, Ocak 1979, sy. 4.
55. Şekva Sana Ya Mustafa, Nesil Dergisi, Mayıs 1979, sy. 8.
56. Gençlik ve Sevgi, Diyanet Gaztesi, (Gençlik Özel sayısı) Haziran/ Temmuz 1985.
57. Allah’ın Varlığı, Diyanet Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 1985, XXI, sy. 1.
58. İslam ve Kadın Hakları, Bizim Aile, 18, Temmuz 1991.
59. Kadının Bugünü ve Geleceği, Kadın Kimliği 5.
60. İslam Dini Açısından Türk Ailesinin Özellikleri, Türk Aile Yapısı, Devlet Planlama Teşkilatı, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö. İ. K. Raporu 1989.Tebliğler:

1. İslam Temel Hükümleri Açısından Taklid, Zagrep İslam Birliği İslam Hukuk Sempozyumu, 26-28 Nisan 1991.
2. İslam İtikadı Açısından Kıyafet ve Örtünme, İSAV İslam’da Kılık Kıyafet ve Örtünme Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, 1983.
3. Hz. Peygamber’e Saygısızlığının Dini Hükmü İSAV Hz. Peygamber ve Aile Hayatı Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, 2-3 Nisan 1988.
4. İslam İnancı Açısından Din ve Vicdan, Din ve Vicdan Hürriyeti Sempozyumu, 28 Kasım 1990.


Yönettiği Tezler:

Yüksek İslam Dönemi
1. Bahçeci Muhittin , Kur’an-ı Kerim ve Sahih Hadislerde Peygamberlik ve Peygamberler, İstanbul 1975
2. Taylan Necip, İlim-Din Sahaları ve Sınırları, İstanbul 1978.
3. Kılavuz Saim, İman Küfür Sınırı, Bursa 1979.
4. Yeprem M. Saim, İrade Hürriyeti ve İmam Maturidi, İstanbul 1980.
5. Karadeniz Osman, Din ve İlim Açısından Mucize, İzmir 1981.

Yüksek Lisans
1. Pehlivan İbrahim, İlk Maturidîlere Göre Hüsün-Kubuh Meselesi, İstanbul 1985
2. Sarıtoprak Zeki, Ebu'l-Muîn en-Nesefî'ye Göre Tekvîn Sıfatı, İstanbul 1985
3. Uçma İsmet, Kur'an ve Sünnette Şefaat Kavramı, İstanbul 1986
4. Bulut Mehmet, Peygamberlerin İsmeti ve el-Münteka, İzmir 1981.
5. Yiğit Bekir, İslâm Mezheplerinde Şefaat Anlayışı, İstanbul 1986
6. Tuncer Remzi, İslâm Mezheplerine Göre Halku'l-Kur'an Meselesi, İstanbul 1986
7. Özervarlı M. Sait, Ebu'l-Muîn en-Nesefî'ye Ait Tabsıretu'l-Edille'nin Kaynakları, İstanbul 1988.
8. Terzioğlu Habip, İzmirli İsmail Hakkı ve Kütüphanesindeki Kelâm Eserleri, İstanbul 1989
9. Gökçe M. Cüneyd, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kelâm Kitapları,İstanbul 1989
10. Köse Abdullah, Delâilü'n-Nübüvve Eserleri, İstanbul 1989
11. Gündoğdu Mehmet, Ebû İshak el-İsferayinî ve Akaid Risalesi, İstanbul 1990.
12. Kelpetin Hatice, İman Hayatı Açısından Kur'an-ı Kerîm'de Sevgi ve Korku, İstanbul 1992
13. Toprak Mehmet, Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Mezhepler Tarihi İle İlgili Eserlerin Tanıtımı, İstanbul 1992
14. Alper Hülya, Kur'an-ı Kerîm'e Göre Peygamberin Dindeki Konumu, İstanbul 1993.
15. Kılıç, M.Emin, İlk Dönem Maturidî Kaynaklarında Istılahlar, İstanbul 1997.
16. Vanlıoğlu, Ahmet, Kur’an-ı Kerim’e Göre Ehl-i Kitaba Vahyolan İman, İstanbul 1997
17. Çakıl Hülya, Kadı Iyaz’a Göre Peygamberin Dindeki Konumu, İstanbul 1998
18. Candan, Fatma, Kur’an-ı Kerim’de Kurtuluş Kavramı, İstanbul, 1999.
19. Yarımbaş, Emine, Kur’an-ı Kerim’de Esma-i Hüsna ve Mesajları, İstanbul, 2000.Doktora

1. Yavuz Yusuf Şevki, Kur'an-ı Kerîm'de Tefekkür ve Tartışma Metodu, İstanbul 1985
2. Bebek Adil, İmam Maturidî'de Günah Kavramı, İstanbul 1990
3. Çelebi İlyas, İslâm İnancı’nda Gayb Problemi, İstanbul 1991
4. Sarıtoprak Zeki, İslâm İnancı Açısından Deccal, İstanbul 1991
5. Ataç Ali, Kelâm ve Tasavvuf Açısından Tevessül, İstanbul 1993
6. Sinanoğlu Mustafa, Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim'de Nübüvvet, İstanbul 1996
7. Karadaş Cağfer, Muhyiddin İbn-i Arabi'nin İtikadi Görüşü, İstanbul, 1996
8. Can Mustafa , İmam Maturidî'de Nübüvvet, İstanbul,
9. Akçay Mustafa, Dini Sorumluluk Açısından Fetret Hali, İstanbul, 1997.
10. Demir Ahmet İshak, Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm'a Bakışı, İstanbul, 2000.
11. Kelpetin Hatice, Tanzimat Dönemi Yaygın İslam Anlayışı, İstanbul, 2000
VEFAT-HABER

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu vefat etti
9 Mart 2016

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre geçen hafta geçirdiği beyin kanamasının ardından Medeniyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bekiroğlu, hayatını kaybetti.
HAKKINDA YAZILANLAR

BİR NESLİN ÖNCÜLERİ
İlk İmam Hatip Kuşağından Portreler

Yazar: Mahmut Çetin
Ön İnceleme: Şükrü Öztürk, Süreyya Balkış, Ömer Kara
Kapak Kompozisyonu: Ömer Kara
Sayfa Düzeni: Vadi Grafik
ISBN: 978-605-9004-04-6
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
1.Baskı Kasım 2017 Ankara
Sayfa: 702
Ebat: 16x23


BİR NESLİN ÖNCÜLERİ’nde anlatılan isimler:

Tayyar Altıkulaç, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Aydın, Halis Ayhan, Niyazi Baloğlu, Ahmet Baltacı, Ali Şakir Ergin, Halit Güler, Kemal Güran, Ahmet Gürtaş, Yasin Hatiboğlu, Halil Hayıt, Avni İlhan, Hayreddin Karaman, Mehmet Kervancı, Hamdi Mert, Şevki Özkan, Şükrü Öztürk, Selahattin Parladır, Mehmet Ali Sarı, Rıza Selimbaşoğlu, Mehmet Solmaz, Bekir Topaloğlu, Sami Uslu, Ahmet Uzunoğlu, Mustafa Uzunpostalcı, Yakup Üstün, Mustafa Saim Yeprem, İrfan Yücel.Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com