Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Aygün Ülgen

akademisyen1957 yılında İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı şehirde, yüksek öğrenimini ise 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca aynı fakültenin Tarih Bölümü'nün Umumî Türk ve Asya Tarihi ile Yeniçağ Tarihi kürsülerinden sertifika aldı.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde göreve başladı. Halen aynı Fakülte ve bazı yüksek okullarda lisans öğrencilerine Genel Sanat Tarihi, Avrupa Sanatı, Bizans Sanatı ve Dünya Takı Tarihi dersleri ile Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Programı'nda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Erken İslâm Sanatı ile Osmanlı Mimarî Unsurları I-IV. dersleri vermektedir.

M.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulamalı Takı Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinin danışmanlığını yapmaktadır. Evli ve bir çocukludur.
Akademik Özgeçmiş

1.Aygün Ülgen
2. Doğum Yeri: İzmir
3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1980
Yüksek Lisans Yakınçağ Tarihi Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989
Doktora Türk ve İslam Sanatları Tarihi Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993


Lisans Tezi Başlığı : İzmir’deki Sivil Mimarlık Yapıları
Tez Danışmanları: Öğr. Gör Dr. M. Sinan Genim- Prof. Dr. Nurhan Atasoy
Yüksek Lisans Tez Başlığı: Tanzimat Döneminden Günümüze Kalan İstanbul Sarayları
Tez Danışmanı : Öğr. Gör. Dr. M. Sinan Genim
Doktora Tezi Başlığı: Klâsik Devir Osmanlı Camilerinde Minarenin Konumu
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selçuk Mülâyim

Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Uzman Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1983-1986
Öğr.Gör. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1986-1993
Öğr.Gör.Dr. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1993- 1996
Yrd.Doç. Dr. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1996-2003
Yrd.Doç. Dr. KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ( Misafir Öğretim Üyesi olarak) 2003-2006
Yrd.Doç. Dr. Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2006-2008-
Yrd.Doç. Dr. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2008-2011
Yrd.Doç. Dr. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ile Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümlerinin kurucu öğretim üyesi

Yönetilen Doktora Tezleri
6.1. Doktora - İzleme Jürisi Üyeliği
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora öğrencisi: Serpil Avukatoğlu Kalle ( İTÜMimarlık Fakültesi)---devam ediyor.

Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler

1.“Osmanlı Çini ve Seramikleri”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 28, Galati Romanya, Ağustos 2003, s. 11- 14.

2. “Osmanlı Saltanat Kayıkları “, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 14, Galati Romanya, Mayıs 2002, s. 16-19.

3.“Güzelliğin Ressamı Hoca Ali Rıza”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 15, Galati Romanya, Haziran 2002, s. 12- 16.

4.“Osmanlı Mimarisinde Kuş Evleri”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 13, Galati Romanya, Mayıs 2002, s. 4-6.

5.“Osman Hamdi Bey’in Türk Resmindeki Yeri”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 16, Galati, Romanya, Temmuz 2002, s. 14- 18.

6.“Tasvır Sanatı Açısından Karagöz”, Tuna Mektupları Dergisi, Sayı: 27, Galati, Romanya, Temmuz, 2003, s. 18-25.

7.“Mısır’da Tolunoğulları Dönemi (868-905) Türk Kültürü ve Mimarlığı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 172, İstanbul, Ocak-Şubat 2008, s. 33-45.

8.“Türk Millî Kültürünü Yaşatan Sanatlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 175, Temmuz-Ağustos 2008, s. 37-60.
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1-38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (1 Eylül – 6 Eylül 2002 İstanbul )

Tıp Tarihi Kongresinde sunduğum “Türklerde Hastalık ve Kötülüklerden Korunma İnancıyla Kullanılan Takılar” konulu bildirimin özeti, 38. Tıp Tarihi Kongresi Özet Kitabında, tam metni ise bildiri kitabında yayımlanmıştır.

“ Türklerde Hastalık ve Kötülüklerden Korunma Amacıyla Kullanılan Takılar. “ 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, 1 Eylül – 6 Eylül 2002 , c. III, TTK Yayınları, Ankara 2005, s.1883-1892.

2-“Kazan Tatar Türklerinin Takıları”, VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi ( 21-26 Kasım 2006) Bildiriler, c. I, Ankara, 2009, s. 495-512.

3-Ukrayna Cumhuriyeti Kırım Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve T.C. Ankara

Türk Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu tarafından Ukrayna- Kırım’da düzenlenen

II. Uluslar arası Halk Kültürü Sempozyumu’nda (16-23 Ağustos 2006) sunduğum

“Türk Halk Kültüründe Nazarlıklar ve Gelenekli Sanatlarımızdan Nazar Boncukçuluğu”. ( Bildiri kitabında yayımlanmak üzere baskıdadır.)

4-“Romanya Dobruca’sında Babadağ’da Gazi Ali Paşa Külliyesi ve Sarı Saltuk Türbesi”, II. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu, Bildiriler, Constanta, 2008, s. 411-421.

5-“Gelenekli El Sanatlarımızın Türk Kültüründeki Yeri ve Yaşatılmasının Önemi”, XIII, Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp/Makedonya, (9-14 Mayıs 2008), (Bildiri kitabında yayınlanmak üzere baskıdadır.)

6-“Çocuk Edebiyatında Sözlü Geleneğin Bir Anlatım Türü: Karagöz Oyunları (Tasvir Yapımcılığı ve Oynatıcılığı”, Türk Halkları Edebiyatı II, Beynelxalq Uşaq Edebiyatı Kongresi Materriallar, I. Kitab, Qafqaz Ünivetsiteti, Azerbaycan-Bakı, 13-15 Noyabr, 2008, s.298-302.

7.“ İstanbul’da Üç Kaptan-ı derya Külliyesi”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi “Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul” ( Ankara, 5-10 Ekim 2009) (Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayınlanmak üzere baskıdadır.)

8.“Saray Ressamı Fausto Zonaro’nun Hatıratına ve Resimlerine Yansıyan İstanbul”

(Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen ile birlikte), I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildiriler, ( 5-7 Mayıs 2010 İstanbul ), (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. Mehmet Metin Karaörs-Hasan Suver-Prof. Dr. Emin Özbaş), Fatih Belediye Bakanlığı, İstanbul 2012, s. 737-751.

9.“ Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa’nın Adıyla Anılan Gazimağusa’daki Ulu Cami” II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu (21-25 Ekim 2010), Ankara, 2011, s.229-236.

10.“Osmanlı Döneminde Boğaziçi’nde Deniz Ulaşımı ve Osmanlı Padişah Kayıkları” XVI. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, (9 Mayıs 2011), Ankara, 2011, s.44-51.
11.

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.“Osmanlı Saray, Kasır ve Köşkleri”, Türk Dünyası Kültür Atlası, c. 4, (Osmanlı Dönemi), İstanbul, 2002, s. 438- 511, (Türkçe - İngilizce)

2.“Mimarlık”, Fatih ve Dönemi ( Mehmed II and his period), İstanbul, Özlem Matbaacılık, 2004, s. 384 – 413. (Türkçe -İngilizce)

3.“Türk Milletini Yaşatan Sanatlar”, (Editör: Abdullah Kılıç), II.Beyin Fırtınaları Toplantısı (Tarihi ve Sosyolojik Açıdan Millet Kavramı- Türk Milleti), İstanbul, 2007, s. 222-241.

7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.“Gazimağusa’daki Türk Mimarîsi”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi”, Sayı: 1, İstanbul, 2000, s. 175- 186.

7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.“Türkmen Takıları”, İstanbul I. Ulusal Takı Sempozyumu,

(Goldaş Kuyumculuk A. Ş. ve Marmara Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen sempozyum), İstanbul, 2 Haziran 1999.

2.“Ahi Evran Zaviyesi ve Türbesi”, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu (12-13 Ekim, 2004) Bildirileri, c. II, Kırşehir, 2005, s. 965-970

3.“Türbe Mimarimizin İlgi Çekici Bir Örneği: Kırşehir Âşık Paşa Türbesi”,

II. Âşık Paşa Sempozyumu ( 7-9 Haziran 2001)Bildirileri, Kırşehir, İstanbul, 2008, s. 90-95.

7.6. Diğer Yayınlar

Yayımlanmış Kitapları

1.Tarihi ve Turistik Yönleriyle Eminönü İlçesi. İstanbul 1995.

2.Klâsik Devir Minareleri, İstanbul 1996.

3.II. Aşık Paşa Sempozyumu (7-9 Haziran 2001, Kırşehir), (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen ile birlikte), İstanbul, 2008.

Yayımlanmış Makaleleri

1-Tanzimat Günlerinde Türk Mimari Üslûbu”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, c.3, Sayı:7, İstanbul, Nisan 1990, s. 67-71.

2-“Kırşehir Ahi Evran Zaviyesi”, Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 218, İstanbul, Aralık 1991, s. 44-45.

3 - “Süleymaniye”, Tarih ve Medeniyet, Sayı: 5, İstanbul, Temmuz 1994, s. 49-54.

4-“Kuş Evleri”, Tarih ve Medeniyet, Sayı:7, İstanbul, Eylül 1994, s. 55-58.

5-“Mimar Sinan Mescidi”, Bir, Sayı: 2, İstanbul, 1994, s.213-216.

6- “Osmanlı Dönemi Minarelerinde Form ve Dekorasyon I – II “, İlgi, Sayı: 80 (Kış), İstanbul,1995, s.3-9., Sayı: 81 ( Bahar) 1995, s. 3-8.

7-“Türk Mimarisinde Minarenin Gelişimi”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul, 1995, s. 495- 508.

8- “Boğaziçi Sarayları”, İstanbul Armağanı 2, Boğaziçi Medeniyeti, İstanbul, 1996, s. 127-146.
9 - “Özbek Takıları”, Tarih ve Medeniyet, Sayı: 51, İstanbul, Haziran 1998, s. 61-69.

10 - “Türkmen Takıları”, Tarih ve Düşünce, Sayı: 2, İstanbul, Kasım 1999, s. 58- 63.

11 - “Osmanlı Kuyumculuğu”, Tarih ve Düşünce, Sayı: 4, İstanbul, Şubat 2000, s. 58-67.

12- “Osmanlı Minareleri”, Osmanlı, c. 10, Ankara 1999, s. 318- 329.

13-“ Kazak Türklerinin Takıları”, Antik Dekor, İstanbul, Haziran 2002, s. 7-14

14- “Kırşehir Kümbet ve Türbeleri”, İlgi, İstanbul, Yaz ( Haziran ) 2004, s. 3-9.

15. “Saray Ressamı Fausto Zonaro’nun Hatıratına ve Resimlerine yansıyan İstanbul” (Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen ile birlikte), Dünya Edebiyatında İstanbul, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. M. M. Karaörs-Prof. Dr. E. Özbaş), Kültür ve Turizm Bakanlığı ( Prestij Kitabı), Ankara 2010, s. 387-405.

16. “İstanbul as Reflected ın the Memoırs and Paintings of Court Painter Fausto Zonaro”, (Erol Ülgen-Aygün Ülgen), Through Foreign Eyes: İstanbul in World Literature, İstanbul, 2011, s. 389-407.

Yayımlanmış Ansiklopedi Maddeleri

1. “Topkapı Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 2, İstanbul, 1993, s. 36-39.
2. “Edirne Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c.2, İstanbul, 1993, s. 60-62.
3. “Osmanlılarda Geleneksel Sanatlar”, Osmanlı Ansiklopedisi, c.3, İstanbul, 1993,
s. 91- 203.
4. “Çırağan Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 6, İstanbul, 1993, s. 68-69.
5. “Dolmabahçe Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 6, İstanbul, 1993, s. 196-199.
6. “Beylerbeyi Sarayı”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 6, İstanbul, 1993, s. 204-206.

8. Projeler
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulamalı Takı Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin aşağıda adları belirtilen projelerinin danışmanlığı

1. Armalar ve İlk Osmanlı Arması “Tuğra”
2. Mitoloji ve Takı
3. Anadolu`nun Bazı Yörelerinde Kullanılan Geleneksel Kadın Takılarından Örnekler
4. Türk Çadırlarında Süsleme Teknikleri ve Motifleri
5. Beylerbeyi Sarayı’ndaki Mimari Süsleme Motifleri
6. Dolmabahçe Sarayı’ndaki Mimari Süsleme Motifleri
7. Osmanlı Madeni Şebekelerine İstanbul`dan Örnekler
8. Anadolu’da Tarih Öncesi Yerleşmelerde Sanat ve Takı
9. Osmanlı Bakır Paraları ve Bazı Bakır Paralarda Süsleme Motifleri
10. Osmanlı Kıyafetlerinin Kumaş Çeşitleri ve Süsleme Motifleri
11. Türk Süsleme ve Takı Sanatı (Selçuklu, Osmanlı)
12. Osmanlı Mezar Taşlarındaki Süsleme Motifleri
13. İslam Öncesi DönemdeTürklerde Süs Eşyaları ve Takılar
14. Osmanlı Çeşme ve Sebillerindeki Süsleme Motifleri
15. İlkçağdan Günümüze Avrupa Sanatının Gelişim Süreci İçinde Takının Yeri
16. Osmanlı Silahlarının Süslemesinde uygulanan Teknikler ve Motifler
17. Osmanlı Çinilerinde Süsleme
18. Osmanlı Saltanat Kayıklarında Süsleme Motifleri

9.İdari Görevler

- KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin Kurulu Üyeliği
- Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
- Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar
- Bölüm Başkan Yardımcılığı
- Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Programı Başkanlığı
- Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği Programı Başkanlığı
- Beykent Üniversitesi’nde Uygarlık Tarihi Dersi Koordinatörlüğü

10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

a.Lisans dersleri

Marmara Üniversitesi’nde Ders Verdiği Birimler

-Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
-Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
-Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
-Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü (Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü)
-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Takı Teknolojisi Bölümü
-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Rehberlik Bölümü

Marmara Üniversitesi’nde Verdiği Lisans Dersleri
Mitoloji
Genel Sanat Tarihi I - II
Avrupa Sanatı Tarihi
Bizans Tarihi
Dünya Takı Sanatı Tarihi
Bizans Sanatı Tarihi

13. İletişim Bilgileri:
E- mail : [email protected]


Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com