Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'da


Facebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Koca Ragıp Paşa .

Osmanlı Devlet Adamı


büyükelçi, şair, sadrazam


Koca Ragıp Mehmet PaşaOnsekizinci yüzyıl Osmanlı sadrazamı. Edip ve diplomat. 1699 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Defterhane katiplerinden Şevki Mustafa Efendi’dir. Ailesi tarafından tahsil ve terbiyesine özen gösterilerek, iyi bir eğitim gördü.

Defterhane kaleminde göreve başladı. Keskin zekası ve kabiliyeti sayesinde kendini yetiştiren Ragıp Mehmet Efendi, kısa zamanda şöhret kazandı. İran’da yeni fethedilen toprakların tahriri için 1724 yılında revan Valisi Arifi Paşa’nın mektupçuluğuna tayin edildi. 1724’ten 1733 tarihine kadar, Tebriz Seraskeri Köprülüzade Abdullah Paşa’nın maiyetinde Ordu-yı Hümayun Riyaseti, Tebriz Defter Emaneti vekilliği, Revan Defterdarlığı, Hemedan riyaset Vakaleti, Bağdat Defterdarlığı, İran-Safevi Şahı Nadir ile yapılan müzakerelerde Osmanlı Temsilcisi gibi vazifelerde bulundu.

1733 yılında İstanbul’a çağrılarak maliye tezkireciliğine tayin edildi. 1736’da önce Erzurum Seraskerinin maiyetinde Ordu Defterdarı ve Reisül-Küttablığı Vekilliğine, sonra da İran meselesinin iç yüzünü bildiğinden Nadir Şah’ın İstanbul’a gönderdiği elçilerle yapılan müzakerelere katılarak, Cizye Muhasebeciliği ile vazifelendirildi. 1737’de Sadrazam Mektupçuluğuna tayin edildi. Avusturya-Rusya temsilcileri ile görüşme yapan heyette vazife aldı. 1739’da Belgrad Seferi ve Antlaşmasında hizmetleri oldu. Doğu ve Batı devletleri ile yapılan müzakerelerde gösterdiği muvaffakiyet üzerine 1741’de Reisül-Küttab tayin edildi. Bugünkü Dışişleri Bakanlığı mahiyetinde olan Reisül-Küttablıkta üç yıl başkanlık yapan Koca Ragıp Paşa, 1744’te vezirlik payesiyle Mısır Valiliğine getirildi. Mısır Valiliği ardından 1748’de Kubbe Vezirliği ve Nişancılık ile İstanbul’a çağrılıp Aydın Muhassıllığı verildi. 11 Aralık 1756’da veziriazam tayin edilinceye kadar; Sayda, Rakka ve Halep valiliklerinde bulundu.

Koca Ragıp Mehmet Paşa, Osmanlı Sultanlarından Üçüncü Osman Han (1754-1757) ve Üçüncü Mustafa Han (1757-1773) devirlerinde altı yıl Vezir-i azamlık yaptı. 1758’de Sultan Mustafa Han’ın kızkardeşi Saliha Sultan ile evlenen Paşa, Osmanlı Sarayına damat oldu. Veziriazamlığı sırasında Sakarya-İzmit Kanalı projesi, harb gemileri ve Laleli Cami inşası, yeni top dökümü ve orduda ıslahatlar yapıldı. Maliyeyi islah etti. Bu devirde Avrupa siyasi hadiseler ile çalkalanırken Osmanlı Devleti’ni bunlardan uzak tuttu. Fransa ile İsveç’in müttefiki Prusya’nın Avusturya ve Rusya’ya karşı ittifak teklifi, Osmanlı Devleti’nin durumu dikkate alınarak oyalandı. Avrupa devletleri arasında (1756-1763) tarihleri arasında devam eden Yedi Sene Harbinde Osmanlı Devletini savaşın dışında tuttu. Vefatından sonra Osmanlı Devleti Rusya dahil diğer Avrupa devletleriyle harb içine girdi.

8 Nisan 1763 tarihinde vefat etti. Koca Ragıp Mehmet Paşa’nın kabri İstanbul Laleli’de yaptırdığı kütüphanesinin bahçesindeki türbededir.

Koca Ragıp Mehmet Paşa; idari ve devlet işlerinde sabırlı, temkinli ve çok dikkatli idi. İleri görüşlü olup, işlerini tam yapar ve herkese iyi muamele ederdi. Dünya siyasetinin çok karışık bir devrinde vazife almasına rağmen, uzun zaman veziriazamlık vazifesinde kalması, kendini padişahlara, devlet adamlarına ve ahaliye sevdirmesi iyi bir idareci olduğunu gösterir. Olgun, zeki, ilim, fazilet ve siyaset sahibi idi.

ESERLERİ:
İyi bir tahsil gördüğünden ilmi çok olup, şairliği ve edipliği de vardı. Nedim ve Şeyh Galip’ten sonra 18. asrın en önemli şairidir. Şiirleri sağlam ve ahenkli bir nazma, ağır başlı seçkin ve açık bir söyleyişe, insanı düşünce yoluyla saran hikmetli bir muhteva özelliğine sahiptirler. Şiirlerinin toplandığı Divan; diplomasi, siyasi ve sosyal mevzuları ihtiva eden Münşeat ve Tahkik ve Tevfik; Arapça Sefinetü’r-Ragıb ile Arapça, Farsça ve Türkçe üç dilde birçok manzum ve nesir yazılarını ihtiva eden Mecmua adlı eserleri vardır. Bunlarda Tahkik ve Tifik devrindeki Osmanlı-İran münasebetlerini anlatan tarihi değeri olan bir eserdir.
Şiirlerinden bir örnek:

Dil-hastelerün bilmedi sıhhat neye derler
Daru-yı ifakatla inayet neye derler

Ser-tabe-kadem gül gibi ol guş-i hakikat
Bülbülden işit naliş-i hasretneye derler

Hem sinesi pür-dağ u hem avazesi muhrik
Neyden bilinir suz-ı mahabbet neye derler

Açıklaması:

Gönlü hasta aşıklar sağlığın ne olduğunu ve iyileşme ilacının ne olacağını bilmediler. Baştan ayağa kadar gül gibi gerçeğin kulağı ol da, hasret feryadının ne olduğunu bülbülden işit. Yanıp yakılmanın ne olduğunu göğsü yaralarla delik delik olan ve yanık sesli neye bakarak anla.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları
   KKTC 100 Sanatçı
   2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
   TBMM Azınlık Milletvekilleri
   Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
   PKK’yı kuran 120 kişi

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com