Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Mustafa Erdem

Ankara Eski Milletvekili


Prof. Dr. Mustafa ERDEMAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Eski Öğretim ÜyesiDoğum Yeri ve Tarihi: Ankara 1957
Lisans: 1978
Yüksek Lisans:
Doktora: 1990
Yardımcı Doçent: 1993
Doçent: 2000
Profesor: 2000
Medeni Durum: Evli
Bildiği Yabancı Diller: Arapça, Fransızca

Uzmanlık Alanları
Yurtiçi Görevler:
Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı

Yurtdışı Görevler:
1996-1999 Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:
Türkiye Dinler Tarihi Derneği Üyeliği

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri:
Dini Araştırmalar Dergisi Editörlüğü (2003- )

Yurt İçi ve Yurt Dışında Yürüttüğü veya Yürütmekte Olduğu Projeler:

Verdiği Lisans Dersleri:
İLÖ403 - Dinler Tarihi

Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:
1 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
2 Dinler Tarihinin Problemleri

Verdiği Doktora Dersleri:
1 Kur’an’daki Dinler
2 Dini Çoğulculuk ve Türkiye

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:

SEMPOZYUMLAR

1-“Türkistan’ın Dini problemleri”, Türk Dünyasının Dini Meseleleri Uluslar arası Sempozyumu 28-30 Nisan 1997.
2-“Türk Elderinin Bayırkı Doordogu Diniy İşenimderi Cana İslam”, Oş XXI. Kılımdın Bosorgosunda: Ötmüşten Kelecege, El Aralık İlimiy Ameliyattık Konferansiya 9-11 Oktoyabır Oş 1997.
3-“Fergana Vadisinde ve Oş Bölgesinde İslam’ın Yayılışı”, Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferensiyi “Historia i Kultura Oşa i Oşs koy Oblasti v Domongolskyu Epohu”, Uluslar arası Sempozyum 28-30 Ekim 1998.
4-“Orta Asya’da Soydaşlarımıza Götürülecek Hizmetlerde Uygulanacak Usuller”, Uluslar arası II. Din Şurası, 23-27 Kasım 1998, Ankara.
5-“İslam Dininin Türk Medeniyetinin Gelişmesine Katkısı”, Türk Elderinin Düynölük Sivilizasiyada Algan Ordu Cana Rolü, El Aralık İlimiy Konferensiya 21-23 Ekim 1999, Oş.
6-“Monofizit Kiliselerde Din Anlayışı (Kıpti Kilisesi örneği), Cumhuriyetin 75. Yılı Münasebetiyle Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu, 20-21 Kasım 1998, Konya
7-“Kur’an’da İlk İnsan”, Kur’an Kıssalarının Anlam ve Değeri IV. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu, Ankara 1998.
8-“İslam ve Milli Bütünlük”, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye Sempozyumu, Ankara 1996.
“Kızılcahamam ve Çamlıdere’de Halk İnançları ve Dini Hayat”, Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi sempozyumu, 21-22 Ekim 1995.
“Türkiye’de Dinler Tarihi Sahasında Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Düşünceler”, Türkiye I. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 24-25 Eylül 1992 Samsun.
9-“Türkiye’de Hıristiyanlara Yönelik Misyoner Faaliyetleri”, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri konulu Tartışmalı İlmi Toplantı, 17-18 Nisan 2004, İstanbul.

Yayımlanan Çalışmalar:

a) KİTAP

1 Kırgız Türkleri, ASAM Yayınları, Ankara 2000
2 Hz. Adem, TDV Yayınları, Ankara 1999
3 Dinler Tarihi, AÜAÖF Yayınları, Eskişehir 1998

b) MAKALELER

1 “Türk Cumhuriyetlerinde Din Eğitimi (Dünü-Bugünü)”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.III, Sayı:1, Ankara 1999, ss.23-58.
2 “Misyonerlik ve Kırgızistan’da Misyoner Faaliyetleri”, Dini Araştırmalar, C.I, Sayı:3, Ankara 1999, ss. 5-42.
3 “Kırgızistan’da Nevruz Kutlamaları”, Dini Araştırmalar, Cilt: II, Sayı:4, Ankara 1999, ss. 169-176.
4 “Geleneksel Türk Dini ve İslam”, Dini Araştırmalar, Cilt: I, Sayı: 2, Ankara 1998, ss.79-91
5 “İlahi Dinlerin Helal ve Haram Anlayışı Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 37, Ankara 1997, ss. 151-173.
6 “Türk Dünyasının Dini Problemleri”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt. 17, Sayı: 116-117, Nisan-Mayıs, Ankara 1997, ss. 157-163.
7 “Kıpti Kilisesi Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:36, Ankara 1997, ss. 143-178.
8 “Hıristiyanlıktaki Vaftiz Anlayışı Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:34, Ankara 1997, ss. 133-154.
9 “Kur’an’a Göre Hz. Muhammed (SAV)”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 67, Ankara 1993, ss. 21-24.
10 “Hikmet Tanyu’nun Ardından”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 55, Ankara 1992, ss. 5-7.
11 “Hz. Muhammed İnsanlığın Beklediği Peygamberdi”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt: 28, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ankara 1992, ss. 37-44.
12 “Dinler ve Aile”, Türk Aile Ansiklopedisi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Cilt: I, Ankara 1991, ss.341-352.
13 “Cahız ve el-Muhtar Fi’r-Redd Ala’n-Nasara İsimli Risalesi”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:31, Ankara 1989, ss. 453-473.
14 “Türkistan’ın Dini problemleri”, Türk Dünyasının Dini Meseleleri Uluslar arası Sempozyumu 28-30 Nisan 1997, TDV Yayınları, Ankara 1998, ss. 59-71.
15 “İslam ve Milli Bütünlük”, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye, TDV Yayınları Ankara 1996, ss. 231-238.
16 “Kızılcahamam ve Çamlıdere’de Halk İnançları ve Dini Hayat”, Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi sempozyumu, 21-22 Ekim 1995, ESYAV, Ankara 1997, ss.103-113.
17 “İslam’da İnsan Modeli”, İslam’da İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği, TDV Yayınları, Ankara 1995, ss. 117-122.
18 “Kur’an’a Göre Hz. Peygamberin Şahsiyet Çizgileri”, İslam’da İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği, TDV Yayınları, Ankara 1995, 101-110.
19 “Orta Asya Güvenliğinde Radikal Dini Hareketler Sorunu”, Stratejik Analiz, Şubat 2004, ss. 79-87.
20 “Küreselleşme ve İslam Dünyası”, Dini Araştırmalar, Cilt:6, s.17, ss.5-9.
21 “Hayal ve Gerçek Arasında AB, Hıristiyanlık ve Diyalog”, Dini Araştırmalar, Cilt:7, s.19, Mayıs-Ağustos 2004.
22 “Dinler Arası Diyalog ve Türkiye”, Türk Yurdu Dergisi, Ocak 2005.

c- DİĞERLERİ:

1 “el-Milel ve’n-Nihal (Makaleler), Muhammed b. Abdulkerim eş-Şehristani”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXX, Ankara 1988, ss.1-33. (Çeviri)

Üzerinde Çalıştığı Konular:

1 Dinler Arası Diyalog
2 Misyonerlik Faaliyetleri
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   KKTC 100 Sanatçı
   2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
   TBMM Azınlık Milletvekilleri
   Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
   PKK’yı kuran 120 kişi
   ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
   Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
   24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
   Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
   Tıva Kaynakça

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com